Transport


transport_rozwiazania

Oncam Grandeye jest liderem w zakresie technologii monitorowania i ochrony kluczowej infrastruktury w sektorze transportu.

Oncam Grandeye ma świadomość, że ochrona kluczowych zasobów oraz bezpieczeństwo użytkowników transportu są kwestią najwyższej wagi. Firma jest liderem w zakresie technologii monitoringu i ochrony kluczowej infrastruktury w sektorze transportu. Opierając się na dokładnej ocenie ryzyka, Oncam Grandeye projektuje i wdraża nowoczesne, zintegrowane, inteligentne rozwiązania wykorzystujące najnowszą technologię.

Obecnie najpoważniejszym problemem związanym z systemem bezpieczeństwa w sektorze transportu jest niezdolność reagowania na przypadki naruszenia bezpieczeństwa w inteligentny i przemyślany sposób, który zminimalizuje skalę naruszeń i zapobiegnie ponoszeniu zbędnych wydatków. Oncam Grandeye koncentruje się na usuwaniu tego problemu i projektuje kompleksowe rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo poprzez integrację profili zagrożenia związanych z celami agresora z zaawansowanymi technologiami i procesami monitorowania, wykrywania, śledzenia, integracji i weryfikacji, które umożliwiają zainicjowanie inteligentnych, dostosowanych działań.

Oncam Grandeye posiada kompetencje, dzięki którym jest w stanie sprostać wszelkim wyzwaniom związanym z bezpieczeństwem, zarówno w portach i na lotniskach, jak i na dworcach autobusowych i kolejowych.