Sektor więziennictwa


wiezienie-rozwiazania

Rozwiązanie Oncam Grandeye stanowi solidną, niezawodną i ekonomiczną metodę monitorowania zachowania w więzieniach i innych zakładach karnych

Często jedna kamera Oncam Grandeye 360° wystarczy, aby monitorować np. teren rekreacyjny na świeżym powietrzu, salę gimnastyczną, salę rehabilitacyjną lub salę odwiedzin, gdzie w innym wypadku całkowite objęcia danego miejsca monitoringiem wymagałoby instalacji dużej liczby kamer.

Oncam Grandeye oferuje więzieniom możliwość kontrolowania dostępu do wszystkich obszarów przy równoczesnym pełnym monitoringu obiektu na wypadek wystąpienia jakiegokolwiek zdarzenia lub sytuacji awaryjnej.  Dzięki temu kadra do spraw bezpieczeństwa będzie mogła podejmować szybkie, świadome decyzje o rozpoczęciu odpowiednich działań, a także będzie dysponować dowodami niezbędnymi dla celów ewentualnego późniejszego dochodzenia.

Oncam Grandeye opracował technologię dewarpingu 3D, która jest objęta ponad 35 patentami. Jej kluczową funkcją jest możliwość obserwowania obrazu rejestrowanego na żywo lub prowadzenia analiz kryminalistycznych danego zdarzenia z wykorzystaniem „wirtualnej” funkcji PTZ podczas analizy nagrania. Istnieje możliwość prześledzenia i dokonania analizy kryminalistycznej ruchu poszczególnych więźniów, członków personelu, gości oraz wykonawców.

Jedynie Oncam Grandeye oferuje kamerę, serwer, operacje i mobilną technologię dewarpingu 3D, które gwarantują użytkownikom najlepsze doświadczenia.

 Dokumenty do pobrania

Rozwiązania dla więziennictwa (PDF)