Parki miejskie


parki-rozwiazania

Nasze innowacyjne systemy dla parków miejskich umożliwiają śledzenie retrospektywne oraz zdalny monitoring live, aby uniknąć potencjalnego zagrożenia

Wiele władz odpowiedzialnych za parki miejskie poszukuje innowacyjnych rozwiązań na rzecz zmniejszenia przestępczości w parkach i stworzenia środowiska, w którym ludzie czują się pewnie i bezpiecznie.

Oncam Grandeye opracował kompletne systemy, które są ekonomiczne, a przy tym zastępują skomplikowane rozwiązania, których utrzymanie wymaga dodatkowych działań.

System kamer 360° może wyraźnie wpłynąć na bezpieczeństwo w parkach umożliwiając śledzenie zdarzeń zarejestrowanych przez kamerę po fakcie. Oferowane kamery i technologia umożliwiają pozyskiwanie i śledzenie „podejrzanego” zachowania oraz badanie i weryfikację potencjalnego zagrożenia lub zdarzenia. Uzyskane w ten sposób dane stanowią niezbędne informacje pozwalające na odpowiednią reakcję w obliczu każdej sytuacji lub potencjalnego zagrożenia.