Nadzór miejski


nadzor-miejski-rozwiazania

System nadzoru w miastach, wykrywanie i śledzenie „podejrzanego” zachowania oraz badanie i weryfikacja potencjalnego zagrożenia.

Bez odpowiedniej weryfikacji podjęte działania mogłyby skutkować niepotrzebnym wezwaniem organów ścigania. Działanie na skutek fałszywego alarmu może prowadzić do zakłóceń pracy, marnowania zasobów, odpowiedzialności prawnej oraz zbędnych wydatków.

Rozwiązania Oncam Grandeye działają na wszystkich poziomach zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony odpowiedzialności poprzez unikalny system złożony z kilku etapów.

Oncam Grandeye rozpoczyna proces od zapewnienia ciągłego i kompletnego monitoringu, który z kolei umożliwia wykrycie zdarzenia pasującego do profilu zagrożenia. Po wykryciu zdarzenia zaczynamy je śledzić, wykorzystując w tym celu różne zasoby, dzięki czemu możemy określić jego wagę. Ostatni etap stanowi weryfikacja zdarzenia, która umożliwia odpowiednią reakcję ze strony właściwych osób.

Cały ten proces, który stanowi unikalny system Oncam Grandeye, może trwać zaledwie kilka sekund. Jest to zasługą integracji istniejących technologii, takich jak telewizyjny system nadzoru, zarządzanie ruchem, rozpoznawanie tablic rejestracyjnych oraz lokalizowanie pojazdów i wiele innych.

Dzięki wykorzystaniu odpowiednich zintegrowanych technologii Oncam Grandeye wykracza poza możliwości ludzkich zmysłów w zakresie analizy i oceny otoczenia. W ten sposób można zweryfikować dane zdarzenie i ocenić czy jest ono zagrożeniem, a następnie podjąć świadomą decyzję dotyczącą właściwych i odpowiednich kroków.