Nowe inwestycje Oncam Grandeye w Indiach.

Nowe inwestycje Oncam Grandeye w Indiach.
10 lipiec 2014

Nowy kompleks domów dziecka Orphans Village Delhi, złożony z 24 budynków i wła- snej szkoły, będzie chroniony przez kamery Oncam Grandeye z nowatorską technologią 360°. W takim przedsięwzięciu kluczowe jest zapewnienie dzieciom i nauczycielom bez- pieczeństwa na najwyższym poziomie.

 

O nowych inwestycjach w Indiach napisał także magazyn Systemy Alarmowe.

Przeczytaj artykuł w formacie PDF

Share

admin1