ClickIt – więcej niż monitoring. O rozwiązaniu firmy Oncam Grandeye dla obiektów handlowych przeczytaj w magazynie Zabezpieczenia.

ClickIt – więcej niż monitoring. O rozwiązaniu firmy Oncam Grandeye dla obiektów handlowych przeczytaj w magazynie Zabezpieczenia.
08 Sty 2015

Możliwość obserwacji całego obiektu handlowego w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa oraz zmniejszenia strat materialnych jest ostatnio bardzo pożądana. Chcąc spełnić te oczekiwania, firma Oncam Grandeye wprowadziła na rynek wizyjny system dozorowy umożliwiający badanie zachowań klientów. System ClickIt jest narzędziem, które pozwala zdobyć wiedzę dotyczącą liczby klientów, którzy odwiedzają sklepy, ich zachowań, preferencji czy podejmowanych wyborów. Dzięki ClickIt zyskuje się wiedzę na temat wydajności pracy personelu, niewłaściwych zachowań osób przebywających na terenie sklepu, potencjalnych kradzieży. Uzyskane dane znacznie ułatwiają nadzór oraz zwiększają skuteczność działań marketingowych. Firmy marketingowe prześcigają się w tworzeniu planów na podstawie danych pozyskanych w wyniku kosztownych badań. Teraz takie dane można bez trudu uzyskać, instalując system ClickIt.
System ClickIt pełni następujące funkcje: określa liczbę klientów wchodzących do sklepu, wskazuje miejsca, które są przez nich najchętniej odwiedzane, określa czas spędzany przez nich w danej strefie i czas ich oczekiwania na obsłużenie, ocenia długość tworzących się kolejek, wykrywa podejrzane transakcje kasowe (integracja z terminalami POS), stwarza możliwość inteligentnego przeszukiwania materiału wizyjnego, dzięki czemu znacznie przyspiesza czynności dochodzeniowe.
W wyniku analizy treści obrazów z kamer Oncam Grandeye Evolution system ClickIt dostarcza danych, na podstawie których sporządzane są czytelne i łatwe w interpretacji raporty.
Ponadto system ClickIt umożliwia wysyłanie tak sporządzonych raportów pocztą elektroniczną na dowolny adres e-mail.

Share

admin1